Medewerkers Inschrijving

Je wilt als medewerker deelnemen aan de RSW? 

Inschrijving vindt plaats op individuele basis, door het invullen van het inschrijfformulier via de website http://sol.scouting.nl. De inschrijver is verantwoordelijk voor de juistheid van alle ingevulde gegevens. Om te kunnen inschrijven moet de medewerker lid zijn van Scouting Nederland. Inschrijven betekent dat de medewerker akkoord gaat met onderstaand huishoudelijk reglement. Per omgaande wordt een e-mail verzonden met een bevestiging van de inschrijving.

De deelnemersbijdrage bedraagt €12.50 euro per medewerker. In dit bedrag is begrepen: voeding, koffie en thee, een RSW-insigne en kampeervoorzieningen gedurende het evenement.

In onderstaande het huishoudelijk reglement van RSW Twenteland. 

Lukt het niet met je inschrijving? Lees hieronder een handige uitleg.