Deelnemersinformatie

Je wilt met je Patrouille (patrouille, ronde of ploeg) deelnemen aan de RSW?

Deelnemersinformatie: 

Inschrijving vindt plaats op ploegbasis, door het invullen van het inschrijfformulier via de website http://sol.scouting.nl. Inschrijving vindt plaats door een volwassen contactpersoon per ploeg. De contactpersoon is verantwoordelijk voor de juistheid van alle ingevulde gegevens. Om te kunnen inschrijven moeten alle jeugddeelnemers via de eigen groep lid zijn van Scouting Nederland. Inschrijven betekent dat (de wettelijk vertegenwoordiger van) de jeugddeelnemer akkoord gaat met onderstaand huishoudelijk reglement. Per omgaande wordt een e-mail verzonden naar het mailadres van de wettelijk vertegenwoordiger met een bevestiging van de inschrijving.

Inschrijving van de ploeg moet plaatsvinden vóór 5 mei 2023.

Voor de inschrijving gelden de volgende voorwaarden:

 • De minimale grootte van een patrouille is 4 (4 scouts)
 • De maximale grootte van een patrouille is 7 (7 scouts)
 • De leeftijd is minimaal 10 jaar, gerekend vanaf de eerste dag van de RSW.
 • De maximale leeftijd is 15 jaar, gerekend tot en met de laatste dag van de RSW.
 • De patrouille mag na het vertrek van een scout nooit kleiner zijn dan 4 (4 scouts)
 • Er mogen per groep maximaal 3 patrouilles (patrouille, ronde of ploeg) meedoen aan de RSW.
 • Als blijkt dat er nog plaats is voor meer patrouilles is het mogelijk om met meer patrouilles mee te doen.

De deelnemersbijdrage bedraagt €14 euro per deelnemer. Dit levert de volgende deelnemersbijdragen op per ploeg:

 • 4 personen €56
 • 5 personen €70
 • 6 personen €84
 • 7 personen €98

In dit bedrag is begrepen: tussendoortjes, een RSW-badge, kampeervoorzieningen en een volledig activiteiten- aanbod.

Lukt het niet met je inschrijving? Lees hieronder een handige uitleg.